Kwoty subwencji ogólnej i przychody z tytułu startu w PIT dla gmin, powiatów i województw w głównym kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji publicznej i przychody z urzędu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w liczbom kwartale 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało daną o kwotach subwencji wszystkiej na 2020 r. dla gmin, powiatów oraz województw i środkach wydanych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 roku. Warto sobie zapamiętać zwłaszcza kwoty dochodów […]

Czytaj więcej